https://hasifot.com/v/154
959 צפיות   07.04.2020 17:36:37
 
https://hasifot.com/v/146
1873 צפיות   29.03.2020 01:09:09
 
https://hasifot.com/v/140
2454 צפיות   23.03.2020 12:05:25
 
https://hasifot.com/v/124
3248 צפיות   22.03.2020 14:30:33
אזהרה חמורה לכל התורמים להידברות
https://hasifot.com/v/122
2683 צפיות   19.03.2020 16:54:34
Rav Amnon Itshak et le Coronavirus - Révélations !!
https://hasifot.com/v/123
4374 צפיות   15.03.2020 17:31:53
כמובן כשהם משמיטים גם את המילה "רבנים"
https://hasifot.com/v/90
2029 צפיות   09.03.2020 12:38:05
בעריכה מגמתית ומסולפת השפיעו על הצרפתים לחשוב רע על הרב אמנון יצחק
https://hasifot.com/v/89
2581 צפיות   09.03.2020 11:40:51
 
https://hasifot.com/v/87
2695 צפיות   06.03.2020 09:15:31
 
https://hasifot.com/v/85
2810 צפיות   03.03.2020 22:38:33
 
https://hasifot.com/v/84
2630 צפיות   02.03.2020 15:20:36
כולל מלא זכויות יוצרים - במיוחד עבור הידברות
https://hasifot.com/v/81
2374 צפיות   01.03.2020 06:24:11
חניפה ושקר בפתח - זהירות לא לילדים
https://hasifot.com/v/78
3757 צפיות   24.02.2020 10:44:47
 
https://hasifot.com/v/77
3591 צפיות   23.02.2020 10:57:46
מתוך שיעור בוקר חובת הניסיונות לברר האמונה 20-02-2020
https://hasifot.com/v/75
4290 צפיות   22.02.2020 20:05:28