הקראת מכתב גדולי הדור נגד ארגון הידברות ואתר 7 ברכות - 17-12-2018

https://hasifot.com/v/30

תאריך פרסום: 17.12.2018 01:04