3212 צפיות
2070 צפיות
ועדת הלסינקי - ישראל מבצעת ניסויים בבני אדם
19.01.2021 15:58:23
2591 צפיות
2623 צפיות